Толстой, държавата и историята

Наближава 100-годишнината от деня, в който нашият Лев Николаевич Толстой, измъчван от това, че не е живял в хармония със своите високоморални схващания и обзет от идеята за смърт­та, напуска дома и семейството си в една ледовита нощ, за да...

Философията на Лев Толстой

Бележки върху философията на анархизма Пътят за премахване на държавата, без да се отговаря на нейното насилие с насилие Като прави извода, че държавата, основаваща се на насилието, представлява главно средство за угнетяване на трудовия народ и следователно, за да...

Философията на Лев Толстой

Бележки върху философията на анархизма Частната собственост и държавата като основни форми на неравенството и насилието Констатацията за наличието на дълбоко неравенство между хората, довело до разцеплението на две основни класи в обществото – едно богато, привилегировано и образовано малцинство,...

Философията на Лев Толстой

Да не се отговаря на злото със зло Като провъзгласява любовта в един универсален и безусловен смисъл за основно нравствено предписание за поведението на човека, Толстой изяснява смисъла на понятието “любов” по следния начин: “Изобщо казано да се обича означава...

Философията на Лев Толстой

Принцип на народността при познанието на живота Обществото е разцепено на две основни класи: (1) едно богато, привилигировано и образовано малцинство, което води нетрудов, празен живот и е носител на фалшива ценностна система и (2) една бедна, угнетена, необразована, трудеща...

Принципите на философията на Толстой

Измежду множеството схващания на Толстой по различни въпроси, могат да се отделят пет принципа, върху които се строи цялостната философия на живота на Л. Н. Толстой. I. Принцип на разумния живот: Човек трябва да води разумен живот, т. е. (1)...

Философията на Толстой

С излизането от кризата през втората половина на 70-те години на ХIХ век започва нов етап в живота на Толстой. Схващанията му, изказани в публицистичните творби и изразени в цялостното му художествено творчество, представляват една много широка философска система –...

Бележки върху философията на анархизма

Философията на Толстой В зряла възраст, вече на 35 години, натрупал богат и разностранен житейски опит, достигнал до редица философски изводи в процеса на размишленията си върху живота и смъртта, развил до съвършенство умението си на писател с дълбоко психологичско...