Речник на подменените понятия

(тема с продължение) Дисциплина В епохата на Древен Рим е съществувала богиня с такова име – естествено на почит в легионите. Това е ред според определени правила, наложени отгоре с някаква цел. Дисциплината е метод на ВЛАСТТА. Анархията, като майка на...

Писан за роби, правен за овце

Репортаж – банките и съдии-изпълнители за мизерни, натрупани от допълнителни такси дългове, прибират цялото имущество на длъжниците си. В репортажа – коментар: законът е направен с презумпция за виновност на длъжника, независимо от обстоятелствата. Закон – кредиторът винаги е прав. След края...

Мазиотис и Ксирос – врагове № 1 на САЩ

Като реакция на приетия от гръцкия парламент закон за премахване на изолационните затвори тип „Г“ и за лечение под домашен арест на затворници с над 80% инвалидност, Американското правителство, с дата 21 април 2015 г., вкара Никос Мазиотис и Христодулос Ксирос...

В името на Закона

В Стара Загора законността дойде с багери и жандармерия. Кметът на града (известен като Живко Памперса заради инфантилните си послания към избирателите) реши да събори незаконните постройки на жителите на циганското „гето“ Лозенец. Според него, премахването на сградите било наложително,...

Живот без държава – как изглежда това?

Ако това ви се стори твърде подредено, прекалено структурирано, за да е „анархия“ – проблемът е във вашия телевизор, защото поначало грешно разбирате що е анархия и за какво се борят анархистите. Никак страшно не изглежда, даже и да не сте...

Закон или врата в полето?

Как да постигнеш самосъзнание и самоуважение, когато си безработен, недоучен, лъган? Вървя по улиците на нашия град Перник. Сега съм в центъра, на „Търговска“. До вратите на почти всеки магазин (тук те са един до друг) стоят млади жени, по...

Властта на закона

Върховенството на закона (англосаксонски термин) е доктрина, според която никой не е по-висок от закона, всички са равни пред закона и никой не бива да бъде наказван за друго, освен за нарушение на закона и според установен от закона ред....

Страшна ли е революцията?

Страшна е за тези, които ни мамят, лъжат, потискат, експлоатират и ограбват ежедневно. Страшна е за тези които смятат, че стоят над морала и нравствеността. Дошло е време да си отговорим на този въпрос. По целия свят народите се вълнуват...

Гражданското общество е измама

„Гражданското общество е общност на враждуващи помежду си хора, които, за да спрат тази вражда, го преобразуват в държава.“ Томас Хобс Простичко казано – гражданското общество се разглежда и като един колективен полицейски доносник. Всеки следи ближния, всеки бди над...

1 2