„Бог и държава“

печат
В началото на 2018 г. издателство ВЕСИ издаде книгата „Бог и държава“ на големия руски революционер и анархист Михаил Бакунин.
За първи път ръкописите са открити от анархистите Елизе Реклю и Карло Кафиеро, които ги превеждат на френски и отпечатват посмъртно през 1882 г. Те поставят и заглавието „Бог и държава“. Оригиналното, поставено от Бакунин, е „Исторически софизми на доктринерската школа на комунизма“. Книгата е преведена на десетки езици – английски, немски, италиански, испански и др.
„Бог и държава“ е един от добре систематизираните текстове на Михаил Бакунин, в който той излага вижданията си за държавата и религията. Той критикува както идеалистите, така и материалистите, които се опитват по един или друг начин да принизят човека пред култа на държавата. Тезата на първите е, че тя е божие творение. Понеже човекът не разпознава доброто и злото, което е присъщо само на боговете, те са изпратили свои наместници да го просветят. Според вторите държавата е продукт на свободната воля на хората, което я превръща в абсолют. И в двата случая за Михаил Бакунин целта е една – трайно господство над народите. Според него обаче не държавата, а обществото е естествено създадено и се движи от естествени закони, а не наложени свише.
Михаил Бакунин смята, че в основата на човешкия прогрес стоят способността човекът да мисли и потребността да се бунтува. Затова науката е онова, в което трябва да се вярва, а не нейните представители. Опитите за управление на учените биха довели до резултатите на идеалистите и материалистите – тоест, поредното човешко заробване.
Това е книга, която би послужила на всеки, който има желание да се запознае не само с идеите на Бакунин, но и с тези на анархизма като цяло. •

Инферно


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.