АПОКАЛИПСИС – КОГА?

печат
(продължава от миналия брой)

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

5) Осъзнаване на предреволюционната ситуация от анархистите. За да бъдем ефикасни, са ни необходими теория и организация (опорна точка и лост).

Под ОБЩА ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ имам предвид нещо подобно на това, което е наченал Бакунин преди 150 години – в периода 1864-1872 г. с многобройните си програми и устави, с организационната си дейност чрез трите нива на „Алианса“ и посредством развитието на проблемите на Социалната революция в трудове като Федерализъм, социализъм и антитеологизъм (1868), Милитаристична диктатура или Социална революция (1871), Държавност и Анархия (1873), както и безбройните писма, някои обемисти като брошури, адресирани до своите съмишленици и другари от цяла Европа. Т. е. необходимо е да създадем една динамична картина на света, в който живеем, с неговите конфликти и противоречия, и най-вече – с факторите на тази динамика, за да разкрием тенденциите в неговата еволюция и опита да докажем достатъчно убедително, ако не и неопровержимо, че Социалната революция е единственият възможен, необходим и неизбежен завършек на „историята на днешното общество“.
В „Общата теория“ трябва да включим и програмата на Социалната революция, построена в резултат на анализа на миналите революции от Парижката Комуна насам (или още от Великата френска революция) с отчитане на настъпилите промени през последните десетилетия в света на държавността и капитализма, резултат от новите технологически, социални и интернационални фактори, сред които на първо място поставям ролята на РР и на свързаните с нея промени в социалната тъкан на обществото, на държавността и на глобализацията…
В ЧАСТНАТА ТЕОРИЯ на СР по моему, следва да се разгледат проблемите, свързани със създаването на една, заслужаваща името си, интернационална революционна организация на „Петото съсловие“ или на „нисшите класи“, с нейната стратегия и тактика, методи и средства на класовата война в съвременния свят. За решението на подобна „херкулесова задача“ се нуждаем от един „колективен Бакунин“, който трябва да създадем с нашите и с общите (интернационални) усилия на другарите от целия свят, които считат, че това е абсолютно необходимо и които имат капацитета и волята да го сторят, разпределяйки си задачите, като непрекъснато се консултират, дискутират и подпомагат взаимно при търсенето на оптимални решения на всеки от поставените проблеми, сверявайки „отговорите“ с реалното социално, икономическо и политическо развитие на света като цяло и в неговите ключови региони. От колектива трябва да отстраним „беотийците“ и опортюнистите или ако щете – да го „обезлайнявим“ предварително – радикално и несантиментално или във всеки следващ момент от колективната ни работа, когато интересите ѝ налагат това неприятно, но крайно необходимо хигиенизиране и дезинфектиране на нашата интернационална „виртуална работна площадка“!
Главният ни (стратегически) анализ трябва да бъде насочен към търсене отговор на въпроса:
Развитието (еволюцията) на съвременния свят под влияние на съвкупността от фактори (изброяването им) върви ли към разрушаване на социалното и интернационално статукво?
Ако да – светът ще „изпадне“ в ситуация на бифуркация и тогава ще бъде нужен размахът на крилата на пеперудата, за да се разрази бурята/ураганът, вследствие на който накрая СР ще се излее във формите, подготвени ѝ от РР.
Проблемът е: ако по силата на ответните ходове на противника в „шахматната игра“, отговорът на въпроса (за разрушаването на статуквото) се окаже отрицателен, тогава какво да правим? Ето къде е въпросът!
Най-важна задача пред нас си остава доказателството на неизбежността на революцията, чиято алтернатива е многоликата смърт. Затова нашият девиз е „Анархия или смърт!“
„Обективният фактор“ на социалната революция е РР, а „субективният“ – „петото съсловие“ или „опасните класи“. Ние, в най-добрия случай, сме или можем да бъдем детонаторът, ако „барутът“ е сух. Най-вероятно е едновременното ни осъзнаване с масите, взаимодействие и организиране, но само ако сме се подготвили още сега, утре можем да бъдем и техен „просветител“ или осветител на пътя… •
(NB: Последното понятие на френски се нарича lanterne sur la route или phare dans l’ocean de la revolution. Употребява се още изразът mettre à la lanterne = окачвам на фенера (по време на… социалната война). •

Георги Константинов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.