Апокалиптичен оптимизъм

В предишните броеве, по темата „Апокалипсис – кога?“ се заформи дискусия по темата за революционния потенциал около нас. Тя завърши с нещо като „песимистична теория за българския народ“ от Феранте Пала, на която бих искал да възразя. Без да твърдя, че...

Ще чуем ли камбаните на Квазимодо?

ЧОВЕЧЕСТВОТО ИЛИ ЩЕ ВЪЗМЪЖЕЕ КОЛЕКТИВНО В БОРБА С КЪРВАВАТА РЕТРОГРАДНОСТ, ИЛИ ЩЕ ЗАГИНЕ!!! Прочетох с необходимото внимание дефиницията на Г. К. за революционна ситуация в „Апокалипсис – кога?“. Резултатът са множество въпроси, чийто отговор не е еднозначен. Затова споделям с автора...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

(продължава от миналия брой) ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 5) Осъзнаване на предреволюционната ситуация от анархистите. За да бъдем ефикасни, са ни необходими теория и организация (опорна точка и лост). Под ОБЩА...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА „Демократичният характер на отвореното западно общество улеснява проникването и „разтварянето“ на тези елементи в него, което затруднява силно откриването на враговете и на опасността“. (продължава от миналия...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (продължава от миналия брой) Поради РР, рано или късно, този път ще бъде поет от всички страни на света. Планетата ще става все по-тясна за капитала и...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (продължава от миналия брой) Няма да се спираме върху подобни „теории“ за „средната класа“, с нейните 9 слоя (по три горе, долу и в средата), които позволяват...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

(продължава от миналия брой) ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Преди да изложим нашето мнение за кризата на ЕС и тежките тенденции в развитието му, които ще определят неговото бъдеще, и да формулираме...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (продължава от миналия брой) Партия „Австрия напред!“ събира 20,5% на избори, а протестиращата италианска групировка „Петзвездно движение“, водена от бившия комик Бепе Грило – 25,5% от гласовете. Във...

АПОКАЛИПСИС – КОГА?

ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (продължава от миналия брой) Реформистите обаче нямат решение на кризата, защото са приели капитализма като „историческа необходимост“ и са се превърнали в „трансмисии“ на неговата „фабрика“. За...

1 2 3