Друг възглед за анархокомунизма

печат
ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

(продължава от предния брой)

18) Тежката жилищна криза, която изпитва пролетариатът от градовете и селата, недостатъчната и нехигиенична жилищна площ, остарелите и негодни постройки, казармените бекярски помещения в които условията не се различават съществено от тези в затворите и в които са натъпкани голяма част от трудовите хора, контрастират с излишеството и разкоша на многоетажните и многостайни дворци, крепости, резиденции, къщи, вили, апартаменти и бюрократични учреждения, с които разполага властническото и експлоататорско малцинство от паразити.
Този резултат от жилищната политика на привилегии и безсрамно разграбване и разточителство, практикувана от вчерашната и днешна господстващи класи, налага пристъпване към радикални мерки за преодоляване на жилищната криза. Първата задача на въстаналия пролетариат в тази сфера, според нас ще бъде експроприацията на жилищата, “работните“ помещения, “офиси“ и учреждения на “правоимащите“ властници, “организирани престъпници“ или “бизнесмени“, заедно с различните мародери, гангстери или “честни частници“ и предоставянето им на комуната или на кварталните асоциации на трудещите се за преразпределяне в името на социалната справедливост между най-нуждаещите се техни жители.
По отношение на тружениците, единствен критерий за настаняването им в тези жилища и освободени застроени площи трябва да бъде реалната жилищна площ, с която разполага всяко семейство, броят и здравословното състояние на членовете му. Единствените “привилегии“, които признаваме, са тези за болните и децата. Спрямо бившите властници и експлоататори, в зависимост от недостига на новопостроени домове и волята на трудовия народ, навярно ще се ориентираме към преместването и настаняването им в онези жилища, които те със своята егоистична и користна политика по време на безразделното си господство и богатство предоставяха на поданиците, на наетите надничари-“бачкатори“ и на обитателите на бедните квартали и на малцинствените гета.
Паралелно с това ние сме за приоритетно отделяне на средства и сили от общия фонд за строеж на нови жилища и обновяване на използваемите. Тази дейност е предоставена на строителните организации, освободени от “предприемаческия и търговски дух“, а разпределението им ще се извършва чрез общите събрания на комуните и кварталите, на основата на отчетите на съответните жилищни комисии, излъчени от жителите на всеки блок, квартал или махала.
IV. ОХРАНА НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
19) Ние ще ликвидираме узаконените от властта привилегии, чиито резултат е неравенството в условията на труда и ползването на социалните грижи от различните категории граждани. Отделянето на средства за модернизиране, хигиенизиране и обезопасяване на трудовите процеси ще се извършва в зависимост от степента на тяхната вредност и опасност за здравето. Най-неотложни са мерките, които трябва да се вземат, и средствата, които трябва да се отделят, за обезопасяващи инсталации, машини, съоръжения, вентилация, климатизация, облекла и т. н. в мините, особено урановите, в редицата химически производства, в металодобивните предприятия, строителството, след това в земеделието, във фабриките и работилниците и най-накрая в службите, занимаващи се с общественополезен труд за различните услуги на гражданите или в стопанските единици, като и там се ликвидират привилегиите, свързани с разпределението и обзавеждането на работните помещения по мръсния йерархически, началнически принцип, така дълго, безконтролно и безнаказано практикуван от днешните властници и бизнесмени.
Заедно с това, окончателното решение на тези проблеми ние виждаме в една системно провеждана автоматизация на трудовите процеси в гореизброените производства и служби.
(следва)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *