Какво не е пряката демокрация

печат

bb16ce05a908506f5094c5b28e88994bДнес „леви“ и „десни“ евро-политици на най-високо равнище „лобират“ за пряка демокрация. Дори в ъгълчето на Европа наречено България има цял институт, който провежда мероприятия, издава брошури и оправдава заплати, за да обяснява на простите хорица що е то Пряка Демокрация и как тя ще ни направи щастливи.

Да прочистим малко атмосферата от подобни спекулации:

 • Пряката демокрация не е красива утопия. Различни групи, общности и цели общества са организирани върху нейните принципи.
 • Пряката демокрация не е теоретичен конструкт. Пряката демокрация е преди всичко действие на хората, твърдо решени да живеят според принципите ѝ.
 • Пряката демокрация не е начинът да се вземе най-доброто решение. Пряката демокрация е справедливият начин за вземане на решения.
 • Пряката демокрация не е панацея, която ще реши всички проблеми на обществото. Пряката демокрация е начинът обществото да поеме решаването на проблемите в собствените си ръце.
 • Всенародното допитване по усмотрение на управляващите не е пряка демокрация. Пряка демокрация е допитването до всички заинтересовани по който и да е обществен въпрос.
 • Събирането на подписи за организиране на референдум не е пряка демокрация. Пряка демокрация е незабавното оповестяване на всяко мнение.
 • „Свободата на словото“ за платените журналисти не е пряка демокрация. Пряка демокрация е свободният равнопоставен достъп до средствата за масова информация на всички членове на общността.
 • Ангажиментът на властта да изпълни решенията на евентуален референдум не е пряка демокрация. Пряка демокрация е възможността на хората да унищожат институциите, които не изпълняват волята им.
 • Делегирането на власт не е пряка демокрация. Пряка демокрация е определянето на координатори по конкретни въпроси.
 • „Контролът на народа върху властта“ не е пряка демокрация. Пряка демокрация е освобождението на народа от контрола на властта.
 • Спазването на закона не е пряка демокрация. Пряка демокрация е спазването на волята на хората.
 • Правосъдието е несъвместимо с пряка демокрация. Пряка демокрация е обезщетяването на пострадалия и обезвреждането на виновния според решенията и нуждите на общността.
 • Полицията е несъвместима с пряката демокрация. Пряка демокрация е участието на цялата общност в организирането на местни групи за преодоляване на насилието.
 • Собствеността върху обществено значимите ресурси е несъвместима с пряката демокрация. Правото върху вещите при пряката демокрация се определя от оценката на общността за нуждите на личността.

Златко

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.