Петте „за“ и „против“ на анархизма

печат
ФЕДЕРАЛИЗМЪТ е начин на функциониране на безвластното общество.
ФЕДЕРАЛИЗМЪТ е начин на функциониране на безвластното общество.

ФЕДЕРАЛИЗМЪТ е начин на функциониране на безвластното общество. Свободната инициатива, свободният договор водят до образуване на отворени колективи, които образуват сдружения на производители и потребители. Федералната структурна организация е мрежова организация, при която всеки един неин възел със съгласие на останалите може да бъде инициатор на мероприятие, проект, акция за справяне със стихийно бедствие, голяма промишлена авария или масова агресия отвън. Федерализмът е гъвкава структура, която допуска разнообразие, конкуренция на идеи, а не на хора, усъвършенстването им и прилагането им за благото на всички. По този начин личното благо, което винаги е най-силно мотивирано, се осъществява в контекста на общото благо, не и за сметка на благото на околните.

Централизмът и монополизмът от друга страна приличат на тежка и тромава машина, която непрекъснато изостава от живота, от новото, което се появява в него. Тази машина органично не е способна да спре – има твърде голяма инерция. Тя не може да се престроява според актуалното, защото това би значило нейните „оператори“ – бюрократи, бизнесмени, политици – да се лишат от своя уют. Затова тази машина мачка и осакатява, задържа развитието на производителните сили, унищожава излишъците от блага, от които зависи животът на някои хора, защото тя може да работи и да се налага само когато благата са в недостиг. При изобилие никой човек със здрав разсъдък не би ѝ се подчинявал.

Фашизмът и марксизмът проповядват идея за свръхценност на държавата. Очевидно е защо – за да се откажем от свободата и от стремежа да живеем според разбиранията си.

Национализмът и расизмът насаждат напълно лишено от научни аргументи чувство за превъзходство над други народи и раси. Очевидно е защо – за да не можем да се обединяваме, докато държавници и бизнесмени винаги намират начин да се споразумеят на наш гръб.

Църквата е още по-безочлив начин да се потиска рационалната и критична мисъл. Всяка една от религиите има свой вариант на новозаветната повеля: „Подчинявай се на власт всякаква, на онзи свят ще ти се въздаде“. Ала свещенослужителите и благославяната от тях власт, въпреки призивите си, предпочитат да си получат въздаденото приживе. И то пак за наша сметка.

* * *

Преустройството на света, превръщането на петте „за“ в естествено осмислен избор и отпращането на петте „против“ на бунището на историята – това може да стане единствено революционно, като се противопоставяме на упражняваното върху нас постоянно насилие и принуда – толкова постоянно, че мнозина хора го възприемат като нещо „нормално“, а то не е. Поне не е за разумни същества, способни да осмислят желанията и нуждите си, вместо да реагират от ден за ден, от година за година. Докога?

Шаркан

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.