Речник на подменените понятия

печат

Анархия – федералистично структурирано общество, което се самоуправлява без принудата на властови институции, било те политически, икономически или идеологически, съгласно принципите лична СВОБОДА, социална СПРАВЕДЛИВОСТ при всеобщи РАВЕНСТВО и СОЛИДАРНОСТ; другояче – тотална ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.

Анархизъм – учение за облика на анархичното общество и пътищата за постигането му.

Анархист – човек, който възприема АНАРХИЗМА като част от личния си мироглед и действа според силите си за реализиране на АНАРХИЯТА.

Агитация и Пропаганда – общо: просветна дейност за убеждаване на хората в правилността на една или друга идея, която да предизвиква определено действие и поведение у агитираните; АГИТАЦИЯТА е просвета „навън“, докато ПРОПАГАНДАТА (при все несправедливо наложеният негативен оттенък на термина) също така играе ролята и на самоучител на агитаторите, мотивира в тях убеденост да убеждават и умение да го вършат.
Този Речник е пример за ПРОПАГАНДЕН материал.
В разбиранията на АНАРХИСТИТЕ просветната дейност не бива да влиза в противоречие с истината, независимо какви моментни „изгоди“ би донесла подобна измама – правдата, каквато е, представлява най-силното оръжие в КОНКУРЕНЦИЯТА на идеите.

Бюрокрация – рязко обособена от останалото население прослойка държавни или частни служители, пряко натоварени да налагат разпоредбите на правителството или директорския борд на населението или персонала на дадена компания. БЮРОКРАЦИЯТА е основната част на държавния апарат (инструмент за упражняване на ВЛАСТ), използва определени ПРИВИЛЕГИИ и преди всичко защитава собствените си съсловни интереси, след това тези на началството, а ако остане време – извършва и услуги на гражданите и персонала, които декларира като смисъл на своето съществуване. БЮРОКРАЦИЯТА е генератор на КОРУПЦИЯ. Формално подчинена на ПОЛИТИЦИТЕ, тя ги кара да се съобразяват с нейния комфорт, за да функционира в замяна като лоялен агент на централната ВЛАСТ.

Власт – право и възможност на една група хора да натрапват волята си над мнозинството други хора. ВЛАСТТА винаги се оправдава, че „служи“ на подвластните, но в действителност служи само на себе си. Използва ПРИНУДА, гарантирана със заплаха от НАСИЛИЕ, което оправдава чрез съответните ЗАКОНИ. Различаваме ВЛАСТ политическа, икономическа, идеологическа и други подвидове като репресивна, съдебна и т. н.

Граници – очертават територии, от обитаващото население на които ПРАВИТЕЛСТВОТО събира ДАНЪЦИ и над което упражнява ВЛАСТ. Населението е задължено да ги смята за свещени и неприкосновени. Рядко съвпадат с разположението на културните общности, разделят народи, затрудняват рационално инфраструктурно и друго развитие. Следствие са от военни действия или междуправителствени сделки без допитване до населението. ГРАНИЦИТЕ не спират проблемите, например екологичните. В условия на АНАРХИЯ няма да съществуват.

Държава – форма на обуздаване на ОБЩЕСТВОТО за защита на имотните КЛАСИ от претенциите на онеправданите маси. Състои се от БЮРОКРАТИЧЕН апарат, репресивни органи и ПОЛИТИЧЕСКО ръководство, тясно свързано с БОГАТИТЕ класи. В идеологии като ФАШИЗЪМ и МАРКСИЗЪМ играе практически РЕЛИГИОЗНАТА роля на абсолютна ценност, поради което представя себе си като „ОТЕЧЕСТВО“ или „РОДИНА“, налага езикови норми, в които е синоним на СТРАНА, а дори и НАРОД и ОБЩЕСТВО, с което подвежда ПОДАНИЦИТЕ си да ѝ се подчиняват без пряка ПРИНУДА. Погрешно се смята, че за АНАРХИЗМА (който означава липса на всякакъв вид ВЛАСТ) е единствен враг, подлежащ на ликвидиране като практика.

Затвор – институция, задължителна съставна част на репресивната СИСТЕМА на ДЪРЖАВАТА. Чрез СТРАХ от лишаване от СВОБОДА държи ГРАЖДАНИТЕ в зададени от ЗАКОНА рамки на поведение. Деклариран като средство за превъзпитание, реално е избирателно отмъщение за определена категория постъпки, развъдник на ПРЕСТЪПНОСТ и източник на доходи на обслужващата заведението БЮРОКРАЦИЯ чрез КОРУПЦИЯ. В условия на АНАРХИЧНО общество е излишно и вредно явление, несъвместимо с основния принцип на АНАРХИЗМА (СВОБОДАТА на всяка ЛИЧНОСТ).

Комунизъм – безкласов и бездържавен социално-икономически строй, в който трайно и пълноценно е реализиран основният принцип „от всекиго според способностите, всекиму според потребностите“; смята се за развитие на СОЦИАЛИЗМА. Без да е забележимо разработен като теория в МАРКСИЗМА, нито прилаган на практика от съответните ПАРТИИ, КОМУНИЗМЪТ е злоупотребен като демагогема от същите, вследствие на което е силно и незаслужено омаскарен. Последователното АНАРХИЧНО общество в същото време е и КОМУНИСТИЧЕСКО – дотолкова, доколкото в него се прилага основният принцип.

Правителствозаговор срещу свободата на човечеството, акционерно дружество на лентяи и готованковци. Т. нар. изпълнителна ВЛАСТ, част от оперативното ПОЛИТИЧЕСКО ръководство на ДЪРЖАВАТА. Обслужва интересите на управляващите ПАРТИИ, събира и харчи ДАНЪЦИТЕ, изземвани от населението, прилага ЗАКОНИТЕ и репресира нарушителите със съдействието на СЪДА. При всеки удобен случай се кълне във вярност към НАРОДА, извършвайки перманентно предателство срещу същия. При АНАРХИЯ няма да съществува под никаква форма.

(следва)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *