Ученето не е решение

печат
Много учени и популяризатори не харесват извода от засилващата се роля на роботронната революция, че огромни маси неквалифицирани хора ще бъдат изхвърлени от пазара на труда и пророкуват друго бъдеще, в което хората, чиито работни места бъдат унищожени, ще се преквалифицират в професии, които не подлежат на роботизиране.
Срещат се обаче и хора с необходимия интелектуален кураж да признаят, че тези надежди са нереални. По-долу предлагаме текста на Мартин Форд – професионалист с четвъртвековен опит в създаването на компютърни системи и софтуер, и автор на книгата „Възходът на роботите: технологиите и заплахата от бъдеще без работни места“.

Дълго време общоприетото мнение гласеше, че решението на проблема със загубата на работни места поради технологиите е без съмнение повече образование и професионално обучение. Докато машините и умният софтуер изяждат нискоквалифицираните позиции, работниците са призовавани да се модернизират и непрекъснато да се катерят по стълбата на уменията, заемайки длъжности, които не подлежат на автоматизиране.
Икономистите наричат тази склонност на технологиите да подкопават стойността на нискоквалифицирания труд, докато същевременно увеличават приходите на по-висококвалифицираните участници в информационната икономика, „технологична промяна, облагодетелстваща квалификацията“ или SBTC (от английското „skill-biased technological change“). Доказателства за ефекта от SBTC могат да се намерят в преимуществото на завършилите колеж. През 2012 г. завършилите колеж имат среден доход с 80% по-висок от онези с гимназиална диплома. Доходите на хората с високи дипломи са още по-високи.

По-сериозното разравяне в цифрите обаче разкрива смущаващи факти. Разликата в доходите на образованите не идва от това, че те са затрупани с възможности, а по-скоро от това, че необразованите нямат такива.
Според анализ от 2012 година на Сити Рисърч, доходите на младите работници с бакалавърска степен са спаднали с 15% между 2000 и 2010, като този спад е започнал далеч преди финансовата криза от 2008 г. Всеки новозавършил университет може да ви каже, че сме навлезли във времето на сервитьорите с дипломи – половината от новозавършилите колеж поемат работа, която не отговаря на квалификацията им.
Тази обезпокоителна тенденция е анализирана от икономистите Пол Бюрди, Дейвид Грийн и Бенджамин Санд, които публикуват изследване, озаглавено „Голямата промяна в нуждата от квалификация и познавателни решения“ през март 2013 г. Техният анализ показва, че търсенето на квалифициран труд в Съединените щати достига своя връх около 2000 година и оттогава насам спада. Вследствие на това мнозина новозавършили висшисти заемат нискоквалифицирани работни места в сферата на услугите – като често изместват хората с по-ниска квалификация.

Оказва се, че не само работниците се изкачват по стълбата на уменията: компютърните технологии се доказват като изключително адаптивни в това отношение. Сред занимаващите се с роботика е добре известно, че често е по-лесно да автоматизираш работата на белите якички, свързана с обработка на информация, отколкото по-ниско заплатената, която се нуждае от физически манипулации. Създаването на робот, успешно наподобяващ зрителното възприятие, сръчността и координацията на човешко същество, си остава зашеметяващо технологично предизвикателство.
За сметка на това, умният софтуер вече чете взаимосвързани текстове и данни, прави документален анализ за юридически кантори и – разбира се – търгува на Уол Стрийт. Агенцията за развитие на технологиите към армията на САЩ DARPA в момента финансира проект за 11 милиона долара в университета Райс, целящ да автоматизира много аспекти от рутинното компютърно програмиране.
Фактът, че висококвалифицираните работни места изчезват, оставя встрани друг очевиден проблем – не всеки работник е орисан да стане ракетен инженер. Само малцина от населението имат нужната комбинация от познавателни способности и мотивация, за да изпъкнат в техническите умения. Вероятно има един краен процент от хора, от които можем да очакваме да завършат колеж и да поемат работа, която изисква наистина високи интелектуални или творчески способности.
С други думи, дори ако работните места на върха на стълбата бяха достатъчно много, пак бихме имали сериозен проблем с наместването в тях на голяма част от нашата работна сила.

Тежката истина е, че традиционното решение на безработицата и бедността – решение, което почти всички анализатори и съветници продължават да поддържат – няма да бъде достатъчно в ерата на роботиката. Образованието има неизчислима стойност – както за личността, така и за обществото – и затова трябва да продължим да го поддържаме силно и да инвестираме в него. Не бива обаче да очакваме, че повече образование ще донесе сигурност за работниците в икономиката на бъдещето.

Мартин Форд
Публикувано в социалните мрежи


Martin_Ford

Мартин Форд е основател на Silicon Valley (фирма за разработка на софтуер) и автор на две книги: “Възходът на роботите: технологиите и заплахата от бъдеще без работни места” (Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future) и “Светлините в тунела: ускоряване на технологията и икономиката на бъдещето“ (The Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating Technology and the Economy of the Future).

Форд има над 25 години опит в областта на компютърно проектиране и разработката на софтуер. Мартин е чест лектор по темата за ускоряване на напредъка в роботиката и изкуствения интелект и какво означава този прогрес за икономиката, пазара на труда и обществото на бъдещето.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.