Цифровата гражданска война на Пол Жорион

Голямата тема на книгата на белгийския социален антрополог Пол Жорион „Цифровата гражданска война“, издадена през 2011 г., е ролята на интернет в сегашната историческа ситуация. В нея първоначално става дума за движението на хактивистите или анонимните – войници, които използват интернет за...

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ ( продължава от миналия брой) Японски и други роботи ще компенсират недостига и на фермери В Япония стартира проект на стойност 8 млн. долара за роботизация на селското стопанство. Тя ще е първата страна, в която...

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) Ние живеем във времена, за които по-рано пишеха само в книгите, даже ако все още не сме го разбрали. Екзоскелети вече осигуряват невероятна сила и позволяват дори на хора с увреждания да...

Георги Константинов: Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) Днес има възможност да се кодират множество важни стоки, услуги и процеси. В резултат на това те могат да се цифровизират и следователно да се копират. Цифровите копия практически не се нуждаят...