Теория на J-кривата на Джеймс Дейвис

Според формулирания през 1971 г. от американския социолог Джеймс Дейвис закон, вероятността за революция е висока в случаите, когато периодът на постоянен ръст се сменя рязко от период на стагнация: в подобни ситуации хората са склонни към очакване на събития, изразени в илюзорни мечти,...

Социология на „социализма“

(продължава от предния брой) ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО И СОЦИАЛНО СТАТУКВО НА „НРБ“ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕГО Ако масите проумеят, че основната цел на държавнокапиталистическата класа е съхранението на монопола върху властта и собствеността, на привилегиите и на експлоатацията, те ще отхвърлят душеспасителната...

Социология на „социализма“

(продължава от предния брой) ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО И СОЦИАЛНО СТАТУКВО НА „НРБ“ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕГО ХIV. ПРИЧИНИ ЗА ИЗОСТАНАЛОСТТА НИ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕЯ Ще започнем разглеждането на тези въпроси от изключителна важност (без всякакви претенции за изчерпателност) с една от...

Социология на „социализма“

(продължава от миналия брой) ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО И СОЦИАЛНО СТАТУКВО НА „НРБ“ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕГО IХ. „СЪВЕТСКИЯТ“ ИМПЕРИАЛИЗЪМ – ИЗНОСИТЕЛ НА „РЕВОЛЮЦИИ“ При определено ниво на промишленото развитие, натрупване на военна мощ и съотношение на силите върху международната арена, държавният капитализъм (подобно...

Социология на „социализма“

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО И СОЦИАЛНО СТАТУКВО НА „НРБ“ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕГО I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „НОВОТО ОБЩЕСТВО“ Големият германски естествоизпитател и последовател на Чарлс Дарвин – Ернст Хекел формулира един от своите закони по следния начин: “Онтогенетичното развитие на вида повтаря в...

Социология и манипулация

Значението на феномена обществено мнение е в потенциалната му– като средство за натиск – или реална – упражнявана чрез изборите – роля за легитимиране на управляващите в условията на съвременните представителни демокрации. Само по себе си творение на съвременните парламентарни демокрации,...