Кратка история на анархизма

(продължава от миналия брой) Анархистите обаче са първите жертви на репресиите. Осем до десет години каторга за това, че си извикал от терасата на едно бистро „Да живее Анархията!“, че си разлепил един антимилитаристичен позив, че си откраднал един заек,...

Двата синдиката CNT и UGT

Националната конфедерация на труда и Всеобщият съюз на труда Единственият съюз, който може да засили съпротивата срещу Франко, без да застраши Социалната революция, е този между CNT и UGT. Постигането му не е лека задача. Самият факт, че работниците са...

CNT навърши 100 години

Следващите редове са откъси от извънредното издание на „Солидаридад обрера“ в Барселона, отпечатано по случай 100-годишнината на испанската Национална конфедерация на труда (CNT или НКТ). Това е важна издателска инициатива сред стотиците други, предприети по този повод във всички региони...

На 1 май в Лил със CNT

Сутринта на 1 май – денят, на който никой във Франция не работи (даже метрото!), – отидох в офиса на CNT Лил. За около 1 час офисът беше почистен след преминалата успешно crémaillère (традиционен празник при нанасяне в ново жилище), а...

РЕЗОЛЮЦИЯ НА CNT ЗА СВОБОДНИЯ КОМУНИЗЪМ

Concepto Confederal del Comunismo Libertario приета на IV конгрес на испанската Национална конфедерация на труда през май 1936 г. в Сарагоса 1.    ПРЕАМБЮЛ Както е известно на всички делегации, участващи в Конгреса, сред членовете на Конфедерацията има две силно изразени...

1 2 3