Анархистите в руската Революция

(продължава от миналия брой)  Държавата, макар и „социалистическа“, а правителството – „комунистическо“, си остава държава и защитава само интересите на Властта и Капитала. … Самоорганизирането на работниците си остана. То премина на полагащото му се място: в производството. … Стачки против...

Анархистите в руската Революция

(продължава от миналия борй) …След своето нахлуване и прочистването на Украйна от въстаниците, болшевиките видяха, че украинските работнически и селски маси няма да им бъдат опора. Болшевиките почувстваха, че анархистите са пуснали дълбоки корени в трудовите маси на Украйна, които...

Анархистите в Руската революция

„Освобождението на трудещите се е дело на самите трудещи се!“ Карл Маркс, като гавра Авторът Анатолий Горелик, псевдоним на Григорий Владимирович (1890–1956), е анархист от 1904 г., арестуван многократно от царската полиция, през 1909–1917 г. е в емиграция – в...

Руската февруарска революция, 1917

(по материали от книгата на Всеволод Волин „Неизвестната революция“) Смазаната революция от 1905 г. бележи известни постижения: спонтанно и безпартийно възникване на работнически Съвети за самоуправление, рухването на мита за „добрия цар“, започването на парламентарния живот в Русия. Всичките тези...