Анархистки център в Хавана

печат
На 5 май 2018 г. отваря врати ABRA („Социален център и безвластническа библиотека“) – ново средище на свободата в Куба.
Това е плод на усилията на Taller Libertario Alfredo López (част от Федерацията на анархистите в Карибите и Централна Америка), с дейното и решително участие на асоциираните колективи като Observatorio Crítico Cubano, Guardabosques и други отделни инициативи.

Нашите другари пишат:

Целта е да се създаде автономно и устойчиво пространство в Куба – пространство за популяризиране на опити и практики, независими от всякакво чуждестранно или национално правителство или от институциите, които ги представляват, и съсредоточено върху възможностите на участниците. ABRA ще практикува онзи вид общуване, за който мечтаем, приятелски отношения с околната среда, решения с минимално потребление и замърсяване.
Това начинание е по същество антикапиталистическо, като се има предвид, че капитализмът насърчава използваческите взаимоотношения между хората, върховенството, конкуренцията, печалбата, които не водят към обществото, което се стремим да постигнем. Тези форми на взаимоотношения, които капитализмът насърчава, се поддържат от държави, предприятия и корпорации, които доминират и ограбват света и страната. По тази причина Социалният център застава в позиция диаметрално противоположна на капитализма.

Това пространство активно се противопоставя на дискриминацията по раса, етническа принадлежност, пол, сексуалност, сексуална ориентация, полова идентичност, местоположение, образование, икономическо състояние и всякакъв друг вид, който застрашава достойнството на човека. Това пространство също така признава разнообразието в мисленето (политическо, идеологическо, морално и т. н.), без да се отказва да развива собствена насока.

ABRA е място за установяване на взаимоотношения в средата на един комерсиализиран и наблюдаван град, за получаване на информация, недостъпна на местно, национално и международно ниво. Това е пространство за самостоятелно обучение, чествания, празненства, срещи, стремящо се да насърчи несигурната контракултурна сцена в Хавана и Куба да бъде продуктивна и самодостатъчна. •


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *