м. януари 2011

ИЗВИНЕНИЕ

Извинения пред г-н Петко Огойски Георги Константинов поднася своите извинения на...

УРАГАНЪТ УИКИ

Достатъчно е вместо вълшебните думи на Алибаба „Сезам, отвори се!“...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължение от предходния брой) В предприятията работата се разделя все...

Други броеве

м. август 2021

м. септември 2021

м. юли 2021

м. юни 2021