Речникът на Хагбард Селин

печат

СВОБОДЕН ПАЗАР: онова състояние на обществото, при което всички стопански дейности произтичат от доброволен избор без принуда.

ДЪРЖАВАТА: онази институция, която възпрепятства свободния пазар чрез пряко упражняване на принуда или предоставяне на привилегии (подкрепени от принуда).

ДАНЪК: онази форма на принуда или възпрепятстване на свободния пазар, в която държавата събира такса (данъкът), която ґ позволява да наема въоръжени сили, за да упражнява принуда при защитата на привилегиите, а също така да участва в най-различни войни, авантюри, експерименти, „реформи” и други подобни, но не за своя сметка, а за сметка на „своите” поданици.

ПРИВИЛЕГИЯ: от латински privi (частен) и lege (закон). Предимство, предоставено от държавата и защитавано с нейните сили за принуда. Закон за частна изгода.

ЛИХВАРСТВО: онази форма на привилегия или възпрепятстване на свободния пазар, в която една държавно подкрепяна група монополизира паричните средства и съответно взема такса (лихва) – пряка или непряка – от всички или повечето стопански дейности.

РЕНТИЕРСТВО: онази форма на привилегия или възпрепятстване на свободния пазар, при която една държавно подкрепяна група „притежава” земята и съответно взема такса (рента) от онези, които живеят, работят или произвеждат на земята.

МИТО: онази форма на привилегия или възпрепятстване на свободния пазар, при която стоките, произведени извън държавата, не се допускат да се конкурират на равни начала с произведените в държавата.

КАПИТАЛИЗЪМ: онази организация на обществото, включваща елементи на данък, лихварство, рентиерство и мито, която отхвърля свободния пазар под претенцията, че го олицетворява.

КОНСЕРВАТИЗЪМ: онази школа от капиталистическата философия, която декларира вярност към свободния пазар, а същевременно поддържа лихварството, рентиерството, митото и понякога данъчното облагане.

ЛИБЕРАЛИЗЪМ: онази школа от капиталистическата философия, която се опитва да поправи несправедливостите на капитализма, като добавя нови закони към съществуващите. Всеки път, когато консерваторите прокарат закон, създаващ привилегии, либералите прокарват друг закон, видоизменящ привилегиите, което води консерваторите до прокарване на по-изпипан закон, възстановяващ привилегиите и т. н., докато „всичко, което не е забранено, е задължително” и „всичко, което не е задължително, е забранено”.

СОЦИАЛИЗЪМ: опит за премахване на всички привилегии чрез пълно овластяване именно на силата на принудата зад привилегиите – държавата, – като по този начин капиталистическата олигархия се превръща в държавен монополизъм. Белосване на стена с черна боя.

АНАРХИЗЪМ: онази организация на обществото, при която свободният пазар действа свободно без данъци, лихварство, рентиерство, мита или други форми на принуда или привилегии. ДЕСНИТЕ АНАРХИСТИ предричат, че в свободния пазар хората доброволно ще предпочитат по-често да се съревновават, отколкото да си сътрудничат. ЛЕВИТЕ АНАРХИСТИ предричат, че в свободния пазар хората доброволно ще предпочитат по-често да си сътрудничат, отколкото да се съревновават.

Откъс от The Illuminatus! Trilogy, Robert Anton Wilson and Robert Shea.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *